XII Ogólnopolski Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej Komorniki 2017
Program
Kontakt
Ogólnopolski Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej Komorniki Gminny Ośrodek Kultury  62-052 Komorniki, ul. Stawna 7/11 tel  061  8 107 449 gokkomorniki@wp.pl , www.komorniki.pl
Zarząd
Dyrektor Naczelny Festiwalu Antoni Pawlik Dyrektor Artystyczny Festiwalu Krzysztof Czerwiński
Miejsca
Koncerty odbywają się w kościołach w Komornikach, Wirach, Plewiskach i w Poznaniu ul.Cyniowa. Na wszystkie koncert wstęp wolny
KONCERT  INAUGURUJĄCY  FESTIWAL 26 maja (piątek), godz. 18.00 Kościół pw. św. Andrzeja Apostoła w Komornikach Katarzyna Olszewska – organy (Gdańsk-Kartuzy) Duo Sopot Małgorzata Skorupa – skrzypce Elżbieta Rosińska – akordeon Alina Kurczewska – prowadzenie koncertu  PROGRAM 1) Krzysztof Naklicki (ur. 1960) – Trzy Szkice na skrzypce i akordeon 2) Władysław Zołotariow (1942-1975) – Monastyr Fierapontow na akordeon solo 3) Sigmund Groven (ur. 1946) – Suita ,,Wspomnienia lata” na skrzypce i akordeon 4) Theodore Salome  (1834-1896) – Grand Choeur 5) Johann Sebastian Bach (1685-1750) – Fantasia i fuga c- moll, BWV 537 6) Gabriel Faure (1845-924) – Sicilienne na skrzypce i organy, op. 78          – Kołysanka na skrzypce i organy, op. 16 7) Louis J.A. Lefebure- Wely (1817-1869) – Sortie B- dur Katarzyna   Elżbieta   Olszewska   -    organistka.   Ukończyła   gdańską   Akademię   Muzyczną   im.   Stanisława   Moniuszki   w klasie   organów   prof.   Romana   Peruckiego   w   1992   roku.   Uczestniczyła   w   licznych   mistrzowskich   kursach   muzyki organowej,   prowadzonych   m.in.   przez:   Milana   Slechtę   (Czechy),   Guy   Bovet’a   (Szwajcaria),   Ulrika   Spang-Hanssena (Dania).   Od   1992   roku   jest   organistką   Bazyliki   Archikatedralnej   w   Gdańsku   –   Oliwie,   gdzie   dokonuje   prezentacji słynnych   organów   oliwskich   dla   turystów   z   całego   świata   oraz   koncertuje   dla   osobistości   świata   polityki,   nauki,   kultury   i biznesu. Katarzyna    Olszewska    jako    solistka    i    kameralistka    prowadzi    ożywioną    działalność    artystyczną    na    terenie    kraju    i zagranicą.   W   swoim   repertuarze   posiada   utwory   kompozytorów   od   wczesnego   baroku   po   muzykę   współczesną. Współpracuje   z   muzykami   Polskiej   Filharmonii   Bałtyckiej,   gdańskiej Akademii   Muzycznej   oraz   Opery   Bałtyckiej.   Wraz   z gdańskimi   muzykami   nagrała   płytę   CD   „Wielkie   Organy Archikatedry   w   Gdańsku   Oliwie”,   która   otrzymała   nominację   do Nagrody   Akademii   Fonograficznej   Fryderyk   2006   w   kategorii   Album   Roku   Muzyka   Solowa.   Płyta   ta   otrzymała   w   2009 roku status złotej płyty. Najnowsze jej CD to nagranie z Chórem Cartusia „ Voces Cartusiae” . Równolegle   z   działalnością   artystyczną   prowadzi   pracę   dydaktyczno-pedagogiczną   w   szkołach   muzycznych   na   Pomorzu.   Jej   uczniowie   są   laureatami konkursów   o   zasięgu   międzynarodowym   i   ogólnopolskim.   Za   swoje   osiągnięcia   na   gruncie   artystyczno-pedagogicznym   dwukrotnie   została   odznaczona przez   Ministra   Obrony   Narodowej   w   2000   oraz   2001   roku   medalem   „Za   zasługi   dla   kultury   w   Wojsku   Polskim”,   a   w   2012   roku   Dyrektor   Centrum   Edukacji Artystycznej    przyznał    jej    nagrodę    indywidualną    „Za    szczególny    wkład    w    rozwój    edukacji    artystycznej    w    Polsce”.    Od    2007    roku    jest    kierownikiem artystycznym Kartuskiego Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej. Małgorzata   Skorupa    jest   absolwentką   Akademii   Muzycznej   im.   S.   Moniuszki   w   Gdańsku   w   klasie   skrzypiec   prof.   Henryka Keszkowskiego.    Doskonaliła    swoje    umiejętności    na    kursach    wykonawczych    w    Austrii,    we    Włoszech    i    na    Węgrzech. Współpracowała   z   gdańskimi   zespołami   orkiestrowymi,   a   szczególnie   z   Operą   Bałtycką,   gdzie   w   sezonie   1991/92   pełniła funkcję   koncertmistrza.   W   1996   uzyskała   kwalifikacje   pierwszego,   a   w   2002   –   drugiego   stopnia   w   Akademii   Muzycznej   w Gdańsku.   Obecnie   pracuje   w   macierzystej   uczelni   pełniąc   funkcję   prorektora   oraz   w   Ogólnokształcącej   Szkole   Muzycznej   I   i   II stopnia   w   Gdańsku.   W   roku   szkolnym   2007/2008   podjęła   współpracę   z   Zespołem   Szkół   Muzycznych   w   Gdyni.   Jej   uczniowie   i studenci   byli   laureatami   konkursów   regionalnych,   krajowych   i   międzynarodowych   (na   Litwie,   Słowacji,   w   Niemczech   i   Dubaju) już   ponad   100   razy.   Są   również   stypendystami   Prezydenta   RP,   Ministra   Kultury   i   Sztuki,   Prezydenta   Miasta   Gdańska   oraz BGŻ.   Koncertują   w   kraju   i   za   granicą,   brali   również   udział   w   nagraniach   płytowych   oraz   audycji   radiowych.   M.   Skorupa prowadziła   wykłady,   seminaria   oraz   liczne   konsultacje   metodyczne   w   szkołach   muzycznych   na   terenie   całego   kraju.   30-krotnie pełniła   funkcje   jurora   na   krajowych   i   regionalnych   konkursach   i   przesłuchaniach.   Występuje   jako   solistka   i   kameralistka. Dokonała   licznych   prawykonań   dzieł   polskich   kompozytorów.   Posiada   szeroki   repertuar   obejmujący   oprócz   standardowych dzieł   na   skrzypce   solo,   skrzypce   i   fortepian   także   bogatą   twórczość   współczesnych   kompozytorów.   Wraz   z   pianistą Andrzejem Siarkiewiczem   dokonała   nagrań   dla   Polskiego   Radia,   zaś   z   gitarzystą Adamem   Matyskiem   –   nagrań   płytowych.   Brała   udział   w nagraniach    płyt:    Grzegorza    Wieczorka    –    klarnet    i    monograficznego    wydawnictwa,    poświęconego    twórczości    Krzysztofa Olczaka.   Od   2006   roku   dołączyła   do   Duo   Sopot   (Anna   Sawicka   –   wiolonczela,   Elżbieta   Rosińska   –   akordeon)   tworząc   Trio Sopot.   Zespół   ma   w   swoim   repertuarze   dzieła   oryginalnie   skomponowane   na   trio   o   takim   składzie   (Gubajdulina,   Valpola,   Murto),   transkrypcje   oraz   zamawia utwory u współczesnych kompozytorów. Elżbieta   Rosińska   -   absolwentka   Akademii   Muzycznej   im.   Stanisława   Moniuszki   w   Gdańsku   w   klasie   akordeonu Józefa    Madanowskiego.    Uczestniczyła    w    wielu    kursach    mistrzowskich    w    kraju    i    zagranicą,    doskonaląc    swoje umiejętności   pod   kierunkiem   tak   znakomitych   artystów   jak   Mogens   Ellegaard,   Stefan   Hussong,   Mie   Miki,   Friedrich Lips, Matti Rantanen. Jako    solistka    i    kameralistka    koncertowała    w    Polsce,    Niemczech,    Finlandii,    Słowacji,    Austrii,    Iranie,    Szwajcarii. Dokonała    kilkunastu    prawykonań    utworów    m.in.    K.    Olczaka,    M.    Gordiejuka,    K.    Naklickiego,    P.    Słopeckiego.    Jej interpretacje   zostały   utrwalone   na   płytach:   Duo   Sopot,   Płonące   czarownice,   Trigonos,   Nowe   Konstelacje,   Krzysztof Olczak   –   Koncert   Gdański,   Rząpielnik   czyli   szkicownik   z   Pomorza, Akordeonowe   Impresje.   Od   ponad   25   lat   koncertuje w duecie i triu z wiolonczelistką Anną Sawicką i skrzypaczką Małgorzatą Skorupą jako Duo i Trio Sopot. Prowadzi    kursy    i    seminaria    dla    nauczycieli    gry    na    akordeonie.    Jest    zapraszana    do    jury    konkursów    krajowych    i międzynarodowych   (m.in.   Wilno   –   Litwa,   Poprad   –   Slowacja).   Jest   autorką   artykułów   poświęconych   muzyce   akordeonowej   i   jej   wirtuozom,   zamieszczonych na    łamach    ,,Ruchu    Muzycznego”,    ,,Przeglądu    Muzycznego”,    ,,Twojej    Muzy”    oraz    czasopism    zagranicznych.    Opublikowała    książkę    Polska    literatura akordeonowa   1955-1996.   Prowadzi   internetowy    Katalog   Polskiej   Muzyki   Akordeonowej.   Od   20   lat   organizuje   letnie   kursy   dla   młodych   akordeonistów   w Wejherowie   -   Kaszubskie   Warsztaty   Akordeonowe.   Pracuje   w   Akademii   Muzycznej   w   Gdańsku   na   stanowisku   profesora,   pełni   funkcję   dziekana   Wydziału Instrumentalnego. Duo   Sopot    tworzą   absolwentki Akademii   Muzycznej   w   Gdańsku   związane   z   macierzystą   uczelnią.   Zespół   istnieje   od   1991   roku.   Posiada   szeroki   repertuar obejmujący   utwory   z   różnych   epok.      Artystki   koncertowały   na   wielu   festiwalach   i   cyklach   koncertowych      w   Polsce   (m.in.   Gniewskie   Spotkania   Kameralne, Wieczory   Muzyczne   u   św.   Andrzeja   Boboli   w   Sopocie,   Od   solisty   do   orkiestry   w   Mławie,   Musica   Moderna   w   Łodzi,   Koncerty   Pałacowe   w   Lubostroniu, Czwartkowe   Wieczory   Muzyczne   w   Sopocie,   Bydgoskie   Wtorki   Muzyczne,   Muzyka   na   wodzie   w   Gdańsku,   Kartuskie   Letnie   Koncerty   Organowe,   Zamkowe Spotkania   z   Muzyką,   Muzyka   w   Zabytkach   Starego   Gdańska,   Festiwal   Conversatorium   w   Legnicy,   Z   muzyką   przez   wieki   w   Kielcach,   Koncerty   Organowe   z okazji   Jarmarku   św.   Dominika   w   Gdańsku,   Międzynarodowy   Festiwal   Muzyczny   w   Świnoujściu),   Niemczech   i   Szwajcarii.   Dokonały   prawykonań   utworów   im dedykowanych      przez   Mariana   Gordiejuka,   Krzysztofa   Naklickiego,   Kamila   Cieślika,   Piotr   Słopeckiego,   Jerzego   Mądrawskiego,   Krzysztofa   Olczaka.   Ich nagrania ukazały się na płytach Duo Sopot (2007), Trigonos (2007), Nowe Konstelacje (2011), Koncert Gdański (2012), Akordeonowe Impresje (2014).
Program
II  KONCERT  FESTIWALOWY 11 czerwca (niedziela), godz. 19.00 Kościół pw. św. Faustyny w Plewiskach Valeryi Filipov – śpiewająca piła, fletnia pana, gitara (Ukraina/Polska) Dariusz Hajdukiewicz – organy (Białystok) Alina Kurczewska – prowadzenie koncertu  PROGRAM 1) Johann Gottfried Walther (1684-1748) – Wariacje chorałowe „Meinen Jesum laß ich  nicht” (organy solo) 2) Johann Sebastian Bach (1685-1750) / Charles Gounod (1818-1893) - Ave Maria (piła i          organy) 3) Johann Sebastian Bach (1685-1750) Preludium chorałowe „Liebster Jesu, wir sind            hier”, BWV 731 (organy solo) 4) Gulio Caccini (1545-1618) – Ave Maria (piła i organy) 5) Moritz Brosig (1815-1887) – Andante, op. 49 nr 4 (organy solo) 6) Franz Schubert (1797-1828) – Ave Maria (fletnia Pana i organy) 7) Popularne melodie w opracowaniu na fletnię Pana i organy – „Neapolitańka  piosenka”,          „Hora”, „Samotny pasterz”, „Greensleeves” 8) Theodore Salome (1834-1896) – Cantilene (organy solo) 9) Archibald Joys (1873-1963) – „Jesienny sen” (piła i organy) 10) Franz Schubert (1797-1828) – Serenada (piła i organy) 11) Bułat Okudżawa (1924-1997) – Modlitwa (gitara/śpiew) 12) Ernest Grosjean (1844-1936) – Marsz (organy solo) Valeriy   Filipov    -   urodził   się   w   Kijowie   (Ukraina).   Z   wyróżnieniem   ukończył   Liceum   Muzyczne   w   klasie   gitary   a następnie   w   roku   1986   Kijowskie   Konserwatorium   im.   P.   Czajkowskiego   uzyskując   dyplom   w   trzech   specjalnościach   - wykonawca koncertowy, dyrygent, nauczyciel gry na gitarze klasycznej. Już   jako   wyróżniający   się   student   koncertował   w   wielu   miastach   dawnego   ZSRR   -   Mińsku,   Rydze,   Symferopolu,   Jałcie. Występował także w Czechosłowacji - Pradze i Bratysławie. W   ramach   akcji   kulturalnej,   po   likwidacji   następstw   awarii   atomowej   w   Czarnobylu,   został   oddelegowany   tam   latem 1986 r. na koncerty. W   1991   r.   Valeriy   Filipov   został   laureatem   ogólnoukraińskiego   konkursu   gitarowego   w   Doniecku.   Koncertował   nie   tylko   w   swojej   ojczyźnie   -   Ukrainie,   lecz także   w   Rosji,   Czechach,   Słowacji,   Niemczech,   Dani   i   na   Litwie.   W   2004   r.   został   laureatem   Międzynarodowego   Festiwalu   Gry   Na   Instrumentach Unikatowych   w   Starogardzie   Gdańskim.   Już   w   czasie   studiów   w   1984   r.   został   zatrudniony   jako   nauczyciel   w   klasie   gitary   klasycznej   w   Wyższej   Szkole Muzycznej   w   Kijowie,   gdzie   pracował   do   1993   r.   Wielu   jego   uczniów   ukończyło   szkołę   z   wyróżnieniem   i   zostało   laureatami   konkursów   gitarowych.   Po przyjeździe do Polski nie zrezygnował z pracy dydaktycznej, zatrudniając się w Prywatnej Artystycznej Szkole Muzycznej w Gdańsku. Występuje   na   wielu   Międzynarodowych   Festiwalch   Muzyki   Organowej   i   Kameralnej   organizowanych   w   Polsce,   w   Operze   Bałtyckiej   w   Gdańsku,   Teatrze Muzycznym   i   Teatrze   Miejskim   w   Gdyni,   na   Zamku   Joannitów   w   Skarszewach,   elbląskiej   galerii   EL,   w   Filharmonii   Bałtyckiej.   Valeriy   Filipov   jest   nie   tylko wykonawcą    klasycznych    utworów    ale    też    autorem    licznych    oryginalnych    gitarowych    opracowań    wykonywanych    przez    siebie    utworów.    Do    wydania przygotował   gitarowe   aranżacje   z   różnych   dziedzin   muzyki   -   począwszy   od   Mozarta,   Beethovena,   poprzez   muzykę   folkloru   różnych   krajów   a   także   kolędy polskie i niemieckie na standardach jazzowych i melodiach "The Beatles" kończąc. Prócz tego komponuje również własne utwory. Jest jednym z nielicznych artystów na świecie grających na pile śpiewającej (musical saw). Oprócz   gry   na   instrumentach   wspaniale   śpiewa   rosyjskie   ballady   i   romanse,   ukraińskie   dumki,   znane   polskie   melodie,   szanty,   a   w   języku   angielskim   znane   i lubiane   standardy   muzyki   rozrywkowej   i   bluesowej.   Wiele   znanych   osobowości   podziwiając   jego   talent   brało   udział   w   jego   występach   a   on   sam   miał   okazję występować z zespołem Gang Marcela, Rudim Schubertem, Piotrem Gąsowskim, Anną Dymną, Capellą Gedanensis, Waldemarem Malickim i innymi. Dariusz   Hajdukiewicz    -   ukończył   z   wyróżnieniem   PSM   II   st.   w   Białymstoku,   następnie   Akademię   Muzyczną   im.   Fr. Chopina   w   Warszawie   -   Filia   w   Białymstoku   w   klasie   organów   Marii   Terleckiej,   fortepianu   prof.   Andrzeja   Czemiela, klawesynu   Elżbiety   Adamczyk   i   improwizacji   organowej   prof.   Zbigniewa   Popielskiego   uzyskując   dyplom   z   wyróżnieniem. W   latach   2002-2004   zrealizował   specjalistyczne   Studia   Podyplomowe   w Akademii   Muzycznej   im.   Karola   Szymanowskiego w Katowicach w klasie organów prof. Juliana Gembalskiego z zakresu muzyki dawnej. Wielokrotnie    uczestniczył    w    międzynarodowych    mistrzowskich    kursach    interpretacji,    które    prowadzili    znani    organiści świata   m.in.:   prof.   Guy   Bovet   (Szwajcaria),   prof.   Herbert   Wulf   (Niemcy),   prof.   Ulrik   Spang-Hanssen   (Dania),   prof.   Józef Serafin    i    prof.    Julian    Gembalski    (Polska).    Specjalizuje    się    w    problematyce    interpretacyjnej    twórczości    Dietricha Buxtehudego   i   kompozytorów   XVII-wiecznej   północnoniemieckiej   szkoły   organowej   oraz   w   realizacji   basso   continuo   w dziełach    oratoryjnych    mistrzów    baroku    a    także    w    realizacji    akompaniamentu    do    chorału    gregoriańskiego    i    oprawy muzycznej Mszy św. rytu trydenckiego. W    swoim    wszechstronnym    repertuarze    posiada    utwory    od    muzyki    dawnej    poprzez    literaturę    organową    baroku, romantyzmu   i   kompozytorów   współczesnych.   Na   swoich   koncertach   promuje   również   twórczość   organową   Mariana   Sawy. Posiada   wyjątkową   umiejętność   perfekcyjnej   gry   a   vista .   Koncertuje   jako   solista,   kameralista   i   ceniony   akompaniator   na renomowanych   międzynarodowych   festiwalach   muzyki   organowej   i   kameralnej   oraz   okolicznościowych   koncertach   organowych   w   Polsce,   Niemczech, Danii, na Wyspach Alandzkich, Białorusi, Litwie oraz w Rosji. Ma   na   swoim   koncie   prawykonania   polskie   i   europejskie   utworów   organowych,   kameralnych   i   oratoryjnych   Zbigniewa   Popielskiego,   Zbigniewa   Nowackiego oraz Mariana Sawy. Współpracuje z wybitnymi solistami, chórami, orkiestrami i instytucjami muzycznymi w Polsce i za granicą. Przez   22   lata   pełnił   obowiązki   organisty   w   Parafiach   Archidiecezji   Białostockiej.   W   roku   2008   został   powołany   jako   ekspert   w   dziedzinie   budownictwa organowego do Archidiecezjalnej Komisji Muzyki Kościelnej. Jest   twórcą   i   od   roku   2005   dyrektorem   artystycznym   Międzynarodowego   Festiwalu   Muzyki   Organowej   i   Kameralnej   im.   ks.   Wacława   Rabczyńskiego   w Wasilkowie oraz od 2010 roku Międzynarodowych Wieczorów Muzycznych u Św. Alberta w Mońkach. Jest również Jurorem i kierownikiem artystycznym Ogólnopolskiego Konkursu Młodych Organistów im. Franciszka Karpińskiego w Białymstoku. Jest   założycielem   i   kierownikiem   artystycznym   Orkiestry   Instrumentów   Historycznych   Baroque   Collegium   Musicum   oraz   Zespołu   Muzyki   Dawnej   Charbel Music Ensemble. W   2012   roku   Towarzystwo   im.   Mariana   Sawy   przyznało   mu   dyplom   „Za   szczególną   promocję   utworów   organowych   Mariana   Sawy”   oraz   uhonorowało srebrnym medalem Towarzystwa. W   czerwcu   2015   roku   obchodził   jubileusz   20-lecia   pracy   zawodowej   i   artystycznej.   Uroczysty   koncert   z   okazji   jubileuszu   odbył   się   14   czerwca   2015   w Berlinie w Kościele Herz Jesu na unikatowych w skali światowej, zabytkowych organach Franza Eggerta z 1899 roku.
III  KONCERT  FESTIWALOWY 25 czerwca (niedziela), godz. 18.00 Kościół pw. św. Jadwigi Śląskiej w Poznaniu, ul. Cyniowa 15 Trio harmonijek ustnych "Animato" (Szczecin) Marek Jaroszyński – harmonijka chromatyczna Piotr Bieliński – harmonijka akordowa Piotr Włodarczyk – harmonijka basowa Małgorzata Klorek – organy (Szczecin) Alina Kurczewska – prowadzenie koncertu  PROGRAM 1) Georg Friedrich Telemann (1681-1767) – Sonata F-dur cz I. Allegro (organy i Animato) 2) Johann Sebastian Bach (1685-1750) – Koncert skrzypcowy a-moll, BWV 1041       cz. I Allegro (Animato) 3) Johann Sebastian Bach (1685-1750) – Siciliana, BWV 1031 (organy i Animato) 4) Wolfgang Amadeusz Mozart (1756-1791) – Marsz turecki (Animato) 5) George Dinicu (1889-1949) – Hora staccato (Animato) 6) Michał Lorenc (ur.1955) – Ave Maria (organy i Animato) 7) Alexandre Guilmant (1837-1911) – Marche sur “Lift up your Heads” op. 15 (organy) 8) Peter Eben (1929-2007) – Moto ostinato z “Nedeni Hudby”  (organy) 9) Ignacy Jan Paderewski (1860-1941) – Menuet G-dur, op. 14 no. 1 (Animato) 10) Johann Strauss (1825-1899) – Polka Tritch-Tratch (Animato) Zespół   Harmonijek   Ustnych   „Animato”    został   założony   w   1978   roku   przez   Jerzego   Grzesiukiewicza   i   jest najdłużej   działającym   zespołem   kameralnym   w   Szczecinie.   Marek   Jaroszyński   (harmonijka   chromatyczna), Piotr    Bieliński     (harmonijka    akordowa)    oraz    Piotr    Włodarczyk     (harmonijka    basowa)    to    tworzący    trio absolwenci   szczecińskich   szkół   muzycznych   w   klasie   akordeonu   i   fortepianu,   entuzjaści   harmonijki   ustnej, koncertujący w niezmienionym składzie od 1992 roku. „Animato”    to    zespół    unikatowy    o    bogatym    dorobku    artystycznym,    będący    stałym    gościem    polskich    i europejskich    festiwali    muzycznych.    Działa    aktywnie    w    kraju    i    zagranicą    dając    kilkadziesiąt    koncertów rocznie.   Swoją   muzykę   prezentował   publiczności   we   Włoszech,   Bułgarii,   Niemczech,   Szwecji,   Estonii   oraz Holandii. Oprócz   nagród   i   wyróżnień   zdobywanych   na   ogólnopolskich   festiwalach   „Animato”   dwukrotnie   stawał   na podium   międzynarodowych   konkursów   gry   na   harmonijce   ustnej,   m.in.   zwyciężając   na   prestiżowym   World Harmonica    Festival    w    Trossingen    (Niemcy).    Członkowie    zespołu    zasiadają    w    jury    ogólnopolskich    i międzynarodowych konkursów gry na harmonijce ustnej. W   ciągu   wieloletniej   działalności   grupa   występowała   w   renomowanych   salach   koncertowych   i   filharmoniach   w   Polsce   i   za   granicą   prezentując   szerokie możliwości techniczne i walory orkiestrowego brzmienia koncertowych harmonijek ustnych. „Animato”   posiada   w   repertuarze   własne   aranżacje   różnego   rodzaju   muzyki   w   tym   popularne   utwory   muzyki   klasycznej,   standardy   jazzowe   i   swingowe, polskie   i   światowe   przeboje   muzyki   rozrywkowej   a   także   muzykę   morską   i   ludową   z   różnych   stron   świata.   Zespół   wykonuje   z   powodzeniem   nie   tylko transkrypcje   dzieł   dawnych   mistrzów   takich   jak   Fryderyk   Chopin,   Jan   Sebastian   Bach,   Wolfgang   Amadeusz   Mozart,   Antonio   Vivaldi,   ale   również   utwory współczesne w tym kompozycje A. Piazzolli, Cz. Niemena, J. Lennona, czy P. Anki. W swoim dorobku grupa ma dwie płyty kompaktowe z różnorodną muzyką w tym ostatni album zatytułowany „Magic Sound of Harmonica. Zespół   „Animato”   działa   przy   wsparciu   Szczecińskiego Towarzystwa   Kształcenia Artystycznego,   które   prowadzi   edukację   muzyczną   dzieci   i   młodzieży   m.in. w klasie harmonijki ustnej. Małgorzata    Klorek     ukończyła    studia    muzyczne    na    wydziałach    Wychowania    Muzycznego    oraz    Instrumentalnym    Akademii Muzycznej   w   Poznaniu.   Studiowała   grę   organową   pod   kierunkiem   prof.   Romualda   Sroczyńskiego.   Swoje   umiejętności   doskonaliła u wybitnych pedagogów w Polsce, Niemczech, Belgii i Czechach. Prowadzi ożywioną działalność koncertową w kraju i za granicą. Od   wielu   lat   organizuje   Kurs   Interpretacji   Muzyki   Organowej   w   Szczecinie   dla   uczniów   szkół   gimnazjalnych   i   średnich   pod kierunkiem   prof. Andrzeja   Chorosińskiego   i   Kurs   Improwizacji   Organowej   pod   kierunkiem   prof.   Tomasza Adama   Nowaka   (Niemcy). Jest   koordynatorem   projektu   polsko-niemieckiego   Europejskiej   Akademii   Organowej   w   Angermunde   (Niemcy).      Prowadzi   klasę organów   w   Zespole   Szkół   Muzycznych   w   Szczecinie.   Jest   kierownikiem   artystycznym   Międzynarodowych   Festiwali   Organowych   w Świnoujściu i Międzyzdrojach.
KONCERT  ZAMYKAJĄCY  FESTIWAL 2 lipca (niedziela), godz. 19.00 Kościół pw. św. Floriana w Wirach Gdyńska Orkiestra Barokowa "Sinfonia Nordica" Joanna Sperska – sopran (Gdańsk) Paweł Hulisz – trąbka naturalna (Gdańsk)  Krzysztof Czerwiński – organy (Sydney, Australia) Alina Kurczewska – prowadzenie koncertu  PROGRAM 1) Alessandro Scarlatti (1660-1725) – Sinfonia, Recitativo, Aria: Contentatevi, o fidi        pensieri z  kantaty „Su le sponde del Tebro 2) Dietrich Buxtehude (1637-1707) – Toccata F-dur, BuxWV 157 (organy solo) 3) Johann Sebastian Bach (1685-1750) – Die Armen will der Herr umarmen              z kantaty„Ärgre dich, o Seele, nicht”, BWV 186 4) Giuseppe Torelli (1658-1709) – Concerto in D major “Estienne Roger 188” 5) Johann Sebastian Bach (1685-1750) – Toccata d-moll, BWV 565 (organy solo) 6) Georg Friedrich Händel (1685-1759) – Eternal source of light divine          z „Ody na urodziny Królowej Anny”, HWV 74 7) Kacper Förster Młodszy (1616-1673) – Sonata „La Sidon” 8) Jan Sebastian Bach (1685-1750) – Toccata C-dur, BWV 564 (organy solo) 9) Georg Friedrich Händel (1685-1759) – How beautiful are the feet   z oratorium “Mesjasz” 10) Alessandro Scarlatti (1660-1725) – Arie con Tromba Sola nr 9        Sinfonia & A battaglia, pensieri 11) Bernardino Borlasca (1580-1631) – La vaga Danzicana 12) Georg Friedrich Händel (1685-1759) – Let the Bright Seraphim    z oratorium “Samson”, HWV 57 Gdyńska    Orkiestra    Barokowa    "Sinfonia    Nordica"     powstała    w    1999    roku    z    inicjatywy    absolwentów gdańskiej    Akademii    Muzycznej,    pragnących    wspólnie    wykonywać    w    szczególności    muzykę    baroku    i klasycyzmu   na   kopiach   instrumentów   historycznych.   W   2003   roku   zespół   przyjął   nazwę   Gdyńska   Orkiestra Kameralna a w roku 2013 Gdyńska Orkiestra Barokowa. W   swoim   repertuarze   orkiestra   posiada   liczne   kantaty   i   koncerty   J.S.   Bacha,   symfonie   W.A.   Mozarta   i   J. Haydna,   dzieła   wokalno-instrumentalne   G.F.   Haendla,   utwory   między   innymi   M.J.   Żebrowskiego,   H.   Purcella, A. Vivaldiego, a także kompozycje współczesne. Muzycy   współpracowali   z   wieloma   artystami   z   Polski   oraz   zagranicy   (m.in.   Markiem   Toporowskim,   Piotrem Kusiewiczem,   Stefanią   Toczyską,   Naho   Hirai,   Zbigniewem   Pilchem   oraz Akademiami   Muzycznymi   w   Dreźnie i   Düsseldorfie).   Orkiestra   ma   na   swoim   koncie   nagrania   radiowe   i   płytowe.   Występowała   na   kilku   znaczących międzynarodowych   festiwalach   muzycznych.   Koncertowała   zarówno   w   Polsce   jak   i   za   granicą   (Francja   - koncerty   pod   patronatem   Prezydenta   Francji   Jaquesa   Chiraca,   w   ramach   festiwalu   "Nowa   Polska",   podczas   Roku   Polskiego   we   Francji).   Od   początku istnienia orkiestry zespół prowadzi od pozytywu oraz klawesynu Karol Hilla, a od skrzypiec koncertmistrzyni Bernadeta Braun (Wujtewicz). Joanna   Sperska    urodziła   się   w   Kwidzynie,   gdzie   od   lat   najmłodszych   pobierała   naukę   gry   na   skrzypcach   w   Szkole   Muzycznej I   stopnia.   Zaowocowało   to   tym,   że   w   1994   roku   skończyła   Akademię   Muzyczną   im.   Stanisława   Moniuszki   w   Gdańsku   ze stopniem    magistra    sztuki    w    klasie    śpiewu    solowego    Profesora    Zofii    Janukowicz-Pobłockiej.    W    trakcie    studiów    została laureatką   II   Konkursu   Wokalnego   w   Dusznikach   Zdroju   oraz   zdobyła   I   nagrodę   w   I   Konkursie   Mozartowskim   w   Gdańsku.   Po studiach   związała   się   z   Zespołem   Muzyki   Dawnej   „Cappella   Gedanensis”,   co   dało   jej   możliwość   dogłębnego   poznania   muzyki średniowiecznej,   barokowej   i   renesansowej,   a   także   śpiewania   niezliczonych   koncertów   tak   w   Polsce   jak   i   wielu   krajach Europy   (Niemcy,   Belgia,   Rosja,   Dania,   Norwegia).   Po   kilku   latach   rozpoczęła   pracę   na   deskach   scen   operowych   Bydgoszczy (Opera   NOVA)   i   Gdańska   (Opera   Bałtycka).   W   tym   też   czasie   zaczęła   współpracować   z   Biurem   Promocji   Kultury   w   Gdańsku, z   którą   to   agencją   dawała   koncerty   kameralne,   jak   i   z   orkiestrami   filharmonicznymi   nie   tylko   w   Polsce   ale   w   takich   krajach   jak Tunezja, Turcja   (Ataturk   Center),   Gruzja   (Opera   w Tbilisi),   Rumunia,   Bośnia   i   Hercegowina   (otwarcie   największego   festiwalu   w Sarajewie   Baščaršija    Nights),   Egipt,   Izrael,   Palestyna,   Francja,   Słowenia   i   jej   ukochana   Chorwacja,   w   której   mieszkała   przez kilka   lat,   śpiewając   koncerty   w   Dubrowniku   z   Dubrownicką   Orkiestrą   Symfoniczną,   jak   też   uczestnicząc   w   Dniach   Polskich   im. Michała   Rogowskiego   oraz   Festiwalu   Operowym   (Dubrownik   2004-2013).   Miała   również   wielką   przyjemność   pracować   pod dyrekcją   cudownego   człowieka   i   kompozytora   Mikisa   Theodorakisa,   nagrywając   na   płytę   jedną   z   głównych   postaci   z   jego opery   „Metamorfozy   Dionizosa”   które   to   nagrania   uwieńczył   koncert   w   Passau   w   ramach   „European   Week   Festivals”.   Od   2003   roku   współpracuje   z agencjami   niemieckimi   biorąc   udział   w   różnych   produkcjach   europejskich,   między   innymi   w   „Fantomie   w   operze”   i   mozartowskim   „Czarodziejskim   flecie”.   W ciągu   ostatnich   lat   bardzo   dobrze   układała   jej   się   współpraca   z   „Cappellą   Gedanensis”   uwieńczona   związaniem   się   z   tym   zespołem   na   stałe,   co   pozwala   jej cieszyć się tak koncertami barokowymi, jak również muzyką romantyczną i współczesną. Paweł   Hulisz    jest   absolwentem   gdańskiej   uczelni   w   klasie   prof.   Szymona   Pawłowskiego.   Już   w   czasie   studiów   rozpoczął praktykę   wykonawczą,   podejmując   pracę   w   zespole   Cappella   Gedanensis ,   z   którym   współpracuje   do   dziś,   jako   kameralista,   a także,   jako   solista.   Jest   czynnym   muzykiem   orkiestrowym.   Współpracuje   z   wieloma   orkiestrami   symfonicznymi   i   kameralnymi na   terenie   całej   Polski;   filharmoniami:   Szczecińską,   Bałtycką,   Gorzowską,   Koszalińską,   Białostocką,   Szczecińską,   także   z orkiestrami:   Toruńską   Orkiestrą   Symfoniczną,   Capellą   Bydgostiensis,   Orkiestrą   Kameralną   Progress,   Elbląską   Orkiestrą Kameralną,   Operą   Krakowską,    Teatro   Municipial    w   Santiago   de   Chile,   Teatrem   Muzycznym   w   Gdyni,   Operą   na   Zamku   w Szczecinie, Polską Filharmonią Kameralną w Sopocie, Teatrem Wybrzeże   w Gdańsku. Od   2009   roku   jest   pierwszym   trębaczem   Filharmonii   Warmińsko-Mazurskiej   im.   F.   Nowowiejskiego   w   Olsztynie,   a   także pierwszym   trębaczem   Orkiestry   Symfoników   Gdańskich .   Współpracuje   też   z    Sinfoniettą   Consonus   oraz   zespołem   jazzowym Keepin`   Tradition   Jazz   Quartet,   Jacek   Siciarek   Quartet.   Współpracuje   też,   jako   muzyk   sesyjny   z   m.in.:   Sylwią   Grzeszczak, Eweliną Lisowską, Kamilem Bednarkiem, zespołem Behemoth, Deer Project, NPWM, Sound’n’Grease. W latach 2004-2014 współtworzył kwintet dęty blaszany HEVELIUS BRASS.   W   2012   roku   otrzymał   Stypendium   Kulturalne   Prezydenta   Miasta   Gdańska,   które   przyczyniło   się   do   nagrania   pierwszej solowej płyty pt: SANACJA – „Już taki ze mnie zimny drań”, z przebojami polskiej muzyki z lat 20-tych i 30-tych XX wieku. Wykonuje    muzykę    barokową    i    klasyczną    na    instrumencie    historycznym.    Jest    absolwentem   Akademii    Muzycznej    im.    F. Nowowiejskiego   w   Bydgoszczy,   specjalizacja   -   trąbka   naturalna   w   klasie   dr   Tomasza   Ślusarczyka   (dyplom   z   wyróżnieniem).   Współpracuje   z   Gdyńską Orkiestrą    Kameralną    Sinfonia    Nordica,     Consort    415     z    Białegostoku,    orkiestrą    barokową    Międzynarodowego    Festiwalu    Goldbergowskiego    Goldberg Ensemble,   z   którą   dokonuje   nagrań   muzyki   gdańskiej   z   okresu   XVII   i   XVIII   w.   (Muzyczne   Dziedzictwo   Miasta   Gdańska),   Polską   Orkiestrą   XVIII   w.    pod dyrekcją   Paula   Esswooda,   a   także   z   Wrocławską   Orkiestrą   Barokową,   Capellą   Cracoviensis,   Warszawską   Operą   Kameralną,   Academia   della   Arcadia   z Poznania,   Orkiestrą   FAMD   w   Szczecinie,   Divino   Sospiro    z   Portugalii.   Współpracuje   też   gościnnie   z   orkiestrą   historyczną   Zespołu   Szkół   Muzycznych   im.   F. Chopina w Warszawie, biorąc udział w projekcie Bach 200 UW . Od 2011 wspólnie koncertuje z zespołem trąbek barokowych Starck Compagney. Jest   pomysłodawcą   i   założycielem   zespołu   Tubicinatores   Gedanenses ,   z   którym   koncertuje   na   wieżach   kościołów   i   ratuszy,   kontynuując   starą   praktykę gdańskiej   Turmmusik.   Na   ten   projekt   otrzymał   w   2014   roku   Stypendium   Kulturalne   Prezydenta   Miasta   Gdańska.    W   2015   roku   po   raz   kolejny   otrzymał   Stypendium   Kulturalne   Prezydenta   Miasta   Gdańska   na   projekt   pod   tytułem:   The   trumpet   shall   sound   -   zapomniane   dzieła   ze   zbiorów   gdańskich    (ze   zbioru Zachariasza   Zappio   w   Gdańsku)   –   koncert   w   ramach   festiwalu   Musicalia   baltica.   W   2015    Prezydent   Miasta   Gdańska    po   raz   kolejny   docenił   zespół Tubicinatores Gedanenses, przyznając stypendium kulturalne na nagranie płyty z muzyką wieżową. Współpraca   z   organistą Andrzejem   Szadejko   doprowadziła   do   powstania   dwóch   płyt   o   charakterze   solowym:   Rückpositiv   z   ariami A.   Scarlattiego   (sopran   - Sylwia   Olszyńska),   a   także   Rückpositiv   e   la   bella   tromba   z   utworami   kompozytorów   włoskich   XVII   i   XVIII   w.   (G.B.   Viviani,   P.   Franceschini,   D.   Gabrieli,   G. Fantini). Zajmuje   się   opracowywaniem   starodruków   muzycznych   z   XVII   i   XVIII   w.,   które   znajdują   się   w   zbiorze   Zachariasza   Zappio ,   w   bibliotece   PAN   w   Gdańsku (kantaty okolicznościowe kompozytorów gdańskich, m.in. J.B.C. Freisslich, J.V. Meder, F.Ch. Mohrheim, J.T. Roemhildt, J.D. Pucklitz). Jako   solista   koncertuje   z   orkiestrami   symfonicznymi   i   kameralnymi   w   Polsce,   a   także   uczestniczy   w   wielu   festiwalach   Muzyki   Organowej   i   Kameralnej   m.in. w   Leżajsku,   Wołowie,   Cieszynie,   Szczecinie,   Zielonej   Górze,   Giżycku,   Gdańsku,   Raciborzu,   Warszawie,   Łowiczu,   Wołowie,   Helu,   Przemyślu,   Komornikach, Tucholi,   Zgorzelcu,   a   także   na   festiwalach   m.in.:   Kolory   Polski,   Mozartiana,   I   i   IV   Międzynarodowy   Festiwal   „Andrzej   Nikodemowicz   -   czas   i   dźwięk”, koncertując   z   tak   znanymi   artystami,   jak:   Olga   Pasiecznik,   Bogusław   Grabowski,   Gedymin   Grubba,   Andrzej   Mikołaj   Szadejko,   Błażej   Musiałczyk,   Bożena Harasimowicz-Haas,   Magdalena   Witczak,   Małgorzata   Armanowska,   Małgorzata   Grzegorzewicz-Rodek,   Marta   Boberska,   Leszek   Skrla,   Grzegorz   Piotr Kołodziej. Krzysztof    Czerwiński     -    urodzony    w    Poznaniu    dyrygent,    organista    i    pedagog.    Jest    absolwentem „Poznańskiej    Szkoły   Talentów”    w    klasie    organów    prof.    Józefa    Serafina.    Otrzymał    stypendium    Eastman School   of   Music   w   Nowym   Jorku   na   studia   w   klasie   dyrygentury,   organów,   śpiewu,   pedagogiki   wokalnej   i muzyki    kościelnej.    Już    w    pierwszym    roku    studiów    został    laureatem    nagrody    uczelni,    przyznawanej studentom,     których     kariera     muzyczna     rokuje     największe     nadzieje     na     przyszłość.     Był     stypendystą Konserwatorium   w   Birmingham   w   Anglii   (studia   II   stopnia)   w   klasie   dyrygentury   chóralnej,   śpiewu   i   dawnej praktyki   wykonawczej.   Będąc   w   Wielkiej   Brytanii   został   dyrygentem   chóru   kameralnego   konserwatorium   w Birmingham   oraz   nauczycielem   śpiewu,   emisji   głosu,   kształcenia   słuchu   i   teorii   muzyki   w   katedralnej   szkole chóralnej    (Lichfield    Cathedral    School),    gdzie    również    pełnił    funkcję    asystenta    dyrektora    szkoły.    Jest inicjatorem    i    dyrektorem    artystycznym    Ogólnopolskiego    Festiwalu    Muzyki    Organowej    i    Kameralnej    w Komornikach. Odbył    szereg    zagranicznych    podróży    artystycznych.    Koncertował    w    Australii,    Austrii,    Francji,    Holandii, Niemczech,   Rosji,   Stanach   Zjednoczonych   i   Wielkiej   Brytanii.   Jest   laureatem   wielu   konkursów,   nagród   i   stypendiów   (do   najważniejszych   należą   stypendia rządowe,   ministerialne   i   uniwersyteckie   oraz   głównie   nagrody   i   pierwsze   miejsca   w   konkursach   organizowanych   przez   Amerykański   Związek   Organistów oraz Międzynarodowy Związek Dyrygentów Chórów Dziecięcych i Młodzieżowych). Ukończył   dyrygenturę   symfoniczno-operową   w   Konserwatorium   Muzycznym   w   Sydney   w Australii,   w   klasie   prof.   Imre   Pallo   oraz   przez   3   lata   prowadził   chór anglikańskiego kościoła w Sydney. W   roku   2012   objął   stanowisko   Dyrektora   Muzycznego   kościoła   uniwersyteckiego   Macquarie   Chapel   w   Sydney   i   funkcję   tę   sprawuje   do   dziś.   Chór   który prowadzi,   zdobył   pod   jego   dyrekcją,   po   raz   pierwszy   w   historii,   dwa   pierwsze   miejsca   w   dwóch   kategoriach   chóralnych   na   konkursie   chórów   w   Sydney   w 2014 roku. Więcej informacji na stronie internetowej: www.czerwinski.art.pl