Opis instrumentów

Edycja tekstów: Krzysztof Czerwiński

 
 

 

   

Organy Kościoła
pw. św. Andrzeja Apostoła w Komornikach

     

 

 

Dyspozycja głosów

Manuał I

1. Bordun 16'
2. Pryncypał 8'
3. Gamba 8'
4. Flet 8'
5. Oktawa 4'
6. Oktawa 2'
7. Mixtura (Kwinta 1 1/3')
8. [rezerwa]
9. I/II
10. Super II/I
11. Super I/I

Manuał II
12. Lieblich Gedackt 8'
13. Geigen Pryncypał 8'
14. Aeolina 8'
15. Flet Amabile 4'
16. Nazard 2 2/3'
17. Flet leśny 2'
18. Tercja 1 3/5'
19. Dzwony 8'
20. Super II/II
21. Tremolo

Klawiatura nożna
22. Violon 16'
23. Subbas 16'
24. Oktawbas 8'
25. Basflet 8'
26. Fagot 16'
27. I/P
28. II/P

Więcej informacji o instrumencie na stronie
Polskiego Wirtualnego Centrum Organowego. 

 

Opis instrumentu

Organy wybudowała w roku 1912 niemiecka firma Foelkner z Bydgoszczy na zlecenie ówczesnego proboszcza komornickiego, ks. kan. Stanisława Gładysza. Był to instrument szesnastogłosowy o trakturze mechanicznej, typowy dla instrumentów produkowanych przez firmę Foelkner. Ostatniej gruntownej naprawy dokonała w 2005 r. Firma Organmistrzowska Marka Cepki z Popowa, za bezpośrednim staraniem ks. kan. Jerzego Kaźmierczyka. Po naprawie instrument charakteryzuje traktura elektro-pneumatyczna z nowym stołem gry (stary stół gry wbudowano i zabezpieczono w szafie organowej). Dodatkowo odnowiono szafę organową, piszczałki drewniane i metalowe oraz wiatrownice. Dodano cztery nowe głosy w Manuale II: Nazard 2 2/3', Flet leśny 2', Tercja 1 3/5' i Dzwony 8', oraz 1 głos językowy – Fagot 16' w klawiaturze nożnej.
Po odbiorze organów przez Zespół Archidiecezjalny ds. organów w dniu 29 grudnia 2005 r. orzeczono, że organy spełniają wszelkie wymogi liturgiczne oraz nadają się do gry koncertowej. Po odrestaurowaniu organów, w komornickim kościele organizowane są koncerty oraz Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej.

Skrócony opis

20 głosów, 2 manuały (C-f3), klawiatura nożna (C-d1), 2 wolne kombinacje, 4 stałe kombinacje (Tutti, Pleno, Crescendo, Forte), tremolo, kontuar elektryczny-wolnostojący, traktura gry elektro-pneumatyczna, traktura rejestrów elektro-pneumatyczna, wiatrownice stożkowe, 2 miechy pływakowe, dmuchawa elektryczna.

 
Organy Kościoła
pw. św. Floriana w Wirach
   
     

Dyspozycja głosów

Manuał I

1. Prinzipal 8'
2. Gambe 8'
3. Flote 8'
4. Oktave 4'
5. Fugara 4'
6. Quinte 2 2/3'
7. Flote 2'
8. Mixtur 4 fach

Manuał II
1. Gedackt 8'
2. Salicional 8'
3. Flote 4'
4. Oktave 2'
5. Krummhorn 8'

Klawiatura nożna
1. Subbas 16'
2. Oktavbass 8'
3. Choralbass 4'
4. Fagott 16'

Połączenia
I/P, II/P, II/I, Super I


Więcej informacji o instrumencie na stronie
Polskiego Wirtualnego Centrum Organowego.

 

 

Opis instrumentu

Organy zbudowała 100 lat temu firma Knauff i Syn z Bleicherode. Był to instrument 16 głosowy o trakturze pneumatycznej. Pod względem brzmienia zatwierdził je z ramienia kurii ks. prof. Józef Surzyński, a pod względem artystycznym, projektant kościoła, radca Łukomski z Frankfurtu nad Odrą. Dwadzieścia lat temu organy były remontowane przez firmę Jarosław Kałużyński z Wronek. Mimo konserwacji elementy drewniane zostały „zjedzone” przez kołatka. Doraźne naprawy nie były w stanie zapobiec zniszczeniu instrumentu. Parafia podjęła się wielkiego przedsięwzięcia – przebudowy organów.
To zadanie wykonała firma organmistrzowska Jan Drozdowicz z Poznania.
Prace rozpoczęto w 2002 r. Położono nową podłogę na chórze, zamontowano nową, metalową konstrukcję instrumentu, odnowiono prospekt oraz uzupełniono jego brakujące elementy. Piszczałki ustawiono na nowych wiatrownicach. W organach zainstalowano nową turbinę powietrzną.
Firma zbudowała nowy, elektryczny stół gry. Obecnie organy mają elektro-pneumatyczną trakturę, a dla lepszej możliwości gry koncertowej dodano dwa głosy języczkowe. W organach znajduje się 17 głosów złożonych z 1004 piszczałek, z czego ¼ jest nowych. W dniu 8.11.2004 r. komisja rzeczoznawców Kurii Metropolitalnej dokonała odbioru technicznego instrumentu, a 21 listopada 2004 roku ks. biskup Grzegorz Balcerek, sufragan archidiecezji poznańskiej, poświęcił odnowiony instrument. Po przebudowie instrument może służyć nie tylko do celów liturgicznych, ale i do gry koncertowej.

Skrócony opis

17 głosów, 2 manuały (C-g3), klawiatura nożna (C-g1), 1 wolna kombinacja, stała kombinacja Tutti, tremolo, kontuar elektryczny-wolnostojący, traktura gry elektro-pneumatyczna, traktura rejestrów elektro-pneumatyczna, wiatrownice stożkowe, cichobieżna turbina powietrzna typu Laukhuff.

 
Organy Kościoła
pw. św. Faustyny w Plewiskach
   
     

Dyspozycja głosów

Manuał I
 1.Principal 8'
 2.Rohrflute 8'
 3.Octave 4'
 4.Open Flute 4'
 5.Twelfth 2 2/3'
 6.Octave 2'
 7.Cornet IV
 8.Mixture V
 9.Trumpet 8'

Manuał II
10.Stopped Flute 8'
11.Viola de Gamba 8'
12.Vox Celeste 8'
13.Koppelflute 4'
14.Flute Twelfth 2 2/3'
15.Waldflute 2'
16.Tierce 1 3/5'
17.Scharff III
18.Oboe 8'

Klawiatura nożna
19.Principal 16'
20.Subbass 16'
21.Octave 8'
22.Gedackt 8'
23.Choralbass 4'
24.Nachthorn 2'
25.Contra Trumpet 16'
26.Trumpet 8'
 

Opis instrumentu

W czasach dzisiejszych znaczące miejsce na rynku światowym zdobyły holenderskie organy cyfrowe, szczególnie klasyczne organy kościelne.
Johannus jest wiodącą marką organów, które już od dłuższego czasu są powszechnie znane na całym świecie i cieszą się wielkim uznaniem organistów. Dzięki kilkudziesięcioletniej wiedzy i doświadczeniu, technicy i konstruktorzy instrumentów opracowali serie wspaniałych organów klasycznych. Zastosowanie doskonałej mikroelektroniki przyniosło w efekcie wysoką jakość muzyczną i techniczną, jak i wysoką niezawodność.
Instrumenty łączą w sobie najnowocześniejszą technikę cyfrową z tradycyjnym rzemiosłem i fachowością. W opracowanych specjalnie dla nich układach scalonych zapisane są skomplikowane charakterystyki rejestrów organowych, co gwarantuje wierność odtwarzania naturalnych dźwięków.

Skrócony opis

29 głosów, 2 manuały, pełny - podświetlany pedał, wpisy do pamięci, połączenia, tremulant, transposer, chorus control, mono bass, rejestry fabryczne, catedrale, MIDI, cantus firmus, pitch, fix accessories.

 
     
Organy Kościoła
pw. św. Jadwigi Sląskiej
Poznań ul. Cyniowa
   
     
Dyspozycja głosów

Pedal
1. Subbas 16’
2. Octavebass 8’
3. Giedectbass 8’
4. Gemsbass 4’
5. Zing 3f (brzmienie Puzonu)
6. I – Ped.
7. II – Ped.

Manuał I (Hauptwerk)
8. Pommer 16’
9. Prinzipal 8’
10. Rohrflöte 8’
11. Oktave 4’
12. Flöte 4’
13. Nasat 2 2/3’
14. Flageolett 2’
15. Mixtur 4f
16. II – I

Manuał II (Positiv)
17. Gedekt 8’
18. Salizional 8’
19. Prinzipal 4’
20. Gemshorn 4’
21. Larigot 1 1/3’
22. Octave 2’
23. Scharff 2f
24. Tremulant

Opis instrumentu

Organy kościoła św. Jadwigi Śląskiej na Osiedlu Kwiatowym w Poznaniu zostały zbudowane w roku 1991 przez poznańskiego organmistrza Jana Drozdowicza.
Jest to instrument o trakturze elektromagnetycznej posiadający dwa manuały oraz pedał – łącznie 20 głosów.
Organy nie posiadają Schwellera ani pedału crescendowego; crescendo uzyskuje się poprzez przyciski pod pierwszym manuałem (od pp do tutti).
Jest tam również sześć wolnych kombinacji.
Z prawej strony kontuaru znajdują się dwa kanały, na których można nagrać własną kompozycję – na każdym do 25 minut. Potem można ją odtworzyć zmieniając rejestrację.
Organy dostosowane są do wykonania muzyki od wczesnego Baroku do wczesnego Romantyzmu, doskonale sprawdzają się przy akompaniamencie do repertuaru wokalnego jak również instrumentalnego.