Opis instrumentów

Edycja tekstów: Krzysztof Czerwiński

Organy Kościoła
pw. św. Andrzeja Apostoła w Komornikach

Opis instrumentu

Organy wybudowała w roku 1912 niemiecka firma Foelkner z Bydgoszczy na zlecenie ówczesnego proboszcza komornickiego, ks. kan. Stanisława Gładysza. Był to instrument szesnastogłosowy o trakturze mechanicznej, typowy dla instrumentów produkowanych przez firmę Foelkner. Ostatniej gruntownej naprawy dokonała w 2005 r. Firma Organmistrzowska Marka Cepki z Popowa, za bezpośrednim staraniem ks. kan. Jerzego Kaźmierczyka. Po naprawie instrument charakteryzuje traktura elektro-pneumatyczna z nowym stołem gry (stary stół gry wbudowano i zabezpieczono w szafie organowej). Dodatkowo odnowiono szafę organową, piszczałki drewniane i metalowe oraz wiatrownice. Dodano cztery nowe głosy w Manuale II: Nazard 2 2/3', Flet leśny 2', Tercja
1 3/5' i Dzwony 8', oraz 1 głos językowy – Fagot 16' w klawiaturze nożnej.
Po odbiorze organów przez Zespół Archidiecezjalny ds. organów w dniu 29 grudnia 2005 r. orzeczono, że organy spełniają wszelkie wymogi liturgiczne oraz nadają się do gry koncertowej. Po odrestaurowaniu organów, w komornickim kościele organizowane są koncerty oraz Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej.

Skrócony opis

20 głosów, 2 manuały (C-f3), klawiatura nożna (C-d1), 2 wolne kombinacje, 4 stałe kombinacje (Tutti, Pleno, Crescendo, Forte), tremolo, kontuar elektryczny-wolnostojący, traktura gry elektro-pneumatyczna, traktura rejestrów elektro-pneumatyczna, wiatrownice stożkowe, 2 miechy pływakowe, dmuchawa elektryczna.

Dyspozycja głosów

Manuał I
1. Bordun 16'
2. Pryncypał 8'
3. Gamba 8'
4. Flet 8'
5. Oktawa 4'
6. Oktawa 2'
7. Mixtura (Kwinta 1 1/3')
8. [rezerwa]
9. I/II
10. Super II/I
11. Super I/I

Manuał II
12. Lieblich Gedackt 8'
13. Geigen Pryncypał 8'
14. Aeolina 8'
15. Flet Amabile 4'
16. Nazard 2 2/3'
17. Flet leśny 2'
18. Tercja 1 3/5'
19. Dzwony 8'
20. Super II/II
21. Tremolo

Klawiatura nożna
22. Violon 16'
23. Subbas 16'
24. Oktawbas 8'
25. Basflet 8'
26. Fagot 16'
27. I/P
28. II/P

Więcej informacji o instrumencie na stronie
Polskiego Wirtualnego Centrum Organowego. 

 

Organy Kościoła
pw. św. Floriana w Wirach

Opis instrumentu

Organy zbudowała 100 lat temu firma Knauff i Syn z Bleicherode. Był to instrument 16 głosowy o trakturze pneumatycznej. Pod względem brzmienia zatwierdził je z ramienia kurii ks. prof. Józef Surzyński, a pod względem artystycznym, projektant kościoła, radca Łukomski z Frankfurtu nad Odrą. Dwadzieścia lat temu organy były remontowane przez firmę Jarosław Kałużyński z Wronek. Mimo konserwacji elementy drewniane zostały „zjedzone” przez kołatka. Doraźne naprawy nie były w stanie zapobiec zniszczeniu instrumentu. Parafia podjęła się wielkiego przedsięwzięcia – przebudowy organów.
To zadanie wykonała firma organmistrzowska Jan Drozdowicz z Poznania.
Prace rozpoczęto w 2002 r. Położono nową podłogę na chórze, zamontowano nową, metalową konstrukcję instrumentu, odnowiono prospekt oraz uzupełniono jego brakujące elementy. Piszczałki ustawiono na nowych wiatrownicach. W organach zainstalowano nową turbinę powietrzną.
Firma zbudowała nowy, elektryczny stół gry. Obecnie organy mają elektro-pneumatyczną trakturę, a dla lepszej możliwości gry koncertowej dodano dwa głosy języczkowe. W organach znajduje się 17 głosów złożonych z 1004 piszczałek, z czego ¼ jest nowych. W dniu 8.11.2004 r. komisja rzeczoznawców Kurii Metropolitalnej dokonała odbioru technicznego instrumentu, a 21 listopada 2004 roku ks. biskup Grzegorz Balcerek, sufragan archidiecezji poznańskiej, poświęcił odnowiony instrument. Po przebudowie instrument może służyć nie tylko do celów liturgicznych, ale i do gry koncertowej.

Skrócony opis

17 głosów, 2 manuały (C-g3), klawiatura nożna (C-g1), 1 wolna kombinacja, stała kombinacja Tutti, tremolo, kontuar elektryczny-wolnostojący, traktura gry elektro-pneumatyczna, traktura rejestrów elektro-pneumatyczna, wiatrownice stożkowe, cichobieżna turbina powietrzna typu Laukhuff.

Dyspozycja głosów

Manuał I

1. Prinzipal 8'
2. Gambe 8'
3. Flote 8'
4. Oktave 4'
5. Fugara 4'
6. Quinte 2 2/3'
7. Flote 2'
8. Mixtur 4 fach

Manuał II
1. Gedackt 8'
2. Salicional 8'
3. Flote 4'
4. Oktave 2'
5. Krummhorn 8'

Klawiatura nożna
1. Subbas 16'
2. Oktavbass 8'
3. Choralbass 4'
4. Fagott 16'

Połączenia
I/P, II/P, II/I, Super I


Więcej informacji o instrumencie na stronie
Polskiego Wirtualnego Centrum Organowego.

 

Organy Kościoła
pw. św. Faustyny w Plewiskach

Opis instrumentu

W czasach dzisiejszych znaczące miejsce na rynku światowym zdobyły holenderskie organy cyfrowe, szczególnie klasyczne organy kościelne.
Johannus jest wiodącą marką organów, które już od dłuższego czasu są powszechnie znane na całym świecie i cieszą się wielkim uznaniem organistów. Dzięki kilkudziesięcioletniej wiedzy i doświadczeniu, technicy i konstruktorzy instrumentów opracowali serie wspaniałych organów klasycznych. Zastosowanie doskonałej mikroelektroniki przyniosło w efekcie wysoką jakość muzyczną i techniczną, jak i wysoką niezawodność.
Instrumenty łączą w sobie najnowocześniejszą technikę cyfrową z tradycyjnym rzemiosłem i fachowością. W opracowanych specjalnie dla nich układach scalonych zapisane są skomplikowane charakterystyki rejestrów organowych, co gwarantuje wierność odtwarzania naturalnych dźwięków.

Skrócony opis

29 głosów, 2 manuały, pełny - podświetlany pedał, wpisy do pamięci, połączenia, tremulant, transposer, chorus control, mono bass, rejestry fabryczne, catedrale, MIDI, cantus firmus, pitch, fix accessories.

Dyspozycja głosów

Manuał I
 1.Principal 8'
 2.Rohrflute 8'
 3.Octave 4'
 4.Open Flute 4'
 5.Twelfth 2 2/3'
 6.Octave 2'
 7.Cornet IV
 8.Mixture V
 9.Trumpet 8'

Manuał II
10.Stopped Flute 8'
11.Viola de Gamba 8'
12.Vox Celeste 8'
13.Koppelflute 4'
14.Flute Twelfth 2 2/3'
15.Waldflute 2'
16.Tierce 1 3/5'
17.Scharff III
18.Oboe 8'


Klawiatura nożna
19.Principal 16'
20.Subbass 16'
21.Octave 8'
22.Gedackt 8'
23.Choralbass 4'
24.Nachthorn 2'
25.Contra Trumpet 16'
26.Trumpet 8'

 

 
 

  Strona główna

 
  Bilety
  Jak co roku wstęp na
  wszystkie koncerty jest
  b e z p ł a t n y
Koncerty odbywają się w kościołach
Parafii Rzymsko-katolickiej pw. św. Andrzeja Apostoła
62-052 Komorniki ul. Kościelna 32
Parafii Rzymsko-katolickiej pw. św.
Floriana
62-052 Wiry, ul. Komornicka 176
Parafii Rzymsko-katolickiej pw. św. Faustyny
62-064 Plewiska ul. Szkolna 62
Parafii Rzymsko-katolickiej pw. św. Jadwigi Sląskiej
60-175 Poznań ul. Cyniowa 15
Kontakt
Ogólnopolski Festiwal Muzyki Organowej i
Kameralnej Komorniki 2009
Gminny Ośrodek Kultury  
62-052 Komorniki, ul. Stawna 7/11
tel  061  8 107 449
gokkomorniki@wp.pl
www.komorniki.pl