Urząd Gminy
    Komorniki

  Gminny Ośrodek
    Kultury

 Patronat
   
Medialny

 Sponsorzy
 


 Opis
     instrumentów

 

 

Polska Orkiestra Barokowa
Dyrygent i organy: Krzysztof Czerwiński

Niedziela, 16 lipca, godz. 17.00
Kościół p.w. św. Floriana w Wirach
Koncert zamykający
Prowadzenie ks.kan.K.Szachowicz

(wstęp wolny)


 

   
 

     Program :

                         Koncert “Bachowski”
 
1) Jan Sebastian Bach (1685-1750) -
      I Suita Orkiestrowa  C-dur, BWV 1066
                           Ouverture
                            Courante
                        Gavotte I & II
                             Forlane
                        Menuet I & II
                        Bourrée I & II
                       Passepied I & II
  2) Jan Sebastian Bach -
     
Toccata, Adagio i Fuga C-dur,
      BWV 564 (organy solo)
  3) Jan Sebastian Bach -
     
I Koncert Brandenburski F-dur, BWV 1046
                            (Allegro)
                             Adagio
                             Allegro
          Menuetto - Trio I - Polacca - Trio II


 

 

 

 

 

 

Polska Orkiestra Barokowa
powstała z inicjatywy dyrygenta Krzysztofa Czerwińskiego i skrzypka Radosława Kamieniarza. Zespół jest grupą profesjonalnych artystów-muzyków specjalizujących się w stylowym wykonawstwie muzyki dawnej. Główny obszar działalności zespołu to prezentacja orkiestrowych i wokalno-instrumentalnych dzieł epoki baroku.
Szerokie możliwości techniczne orkiestry pozwalają na wykonywanie muzyki dawnej zgodnie z najnowszymi tendencjami, czyli w małych składach lub pojedynczej obsadzie.
Profil repertuarowy związany jest ze szczególnym zainteresowaniem orkiestrową i oratoryjno-kantatową muzyką epoki baroku.
Znaczna większość składu to czołówka polskiej sceny muzycznej; absolwenci „Poznańskiej Szkoły Talentów”, laureaci wielu konkursów muzycznych, członkowie takich zespołów jak m.in. „Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Poznańskiej”.
Skład orkiestry zależy jednak w głównej mierze od projektu i zdarza się, że zespół jest powiększany i do współpracy zapraszani są również artyści z całej Polski.
Funkcję Managera Orkiestry pełni kulturoznawca, Łukasz Pikosz, który zajmuje się organizacją pracy artystycznej zespołu.
Więcej informacji na stronie internetowej
www.pob.org.pl

Krzysztof Czerwiński
urodzony w Poznaniu dyrygent, organista i pedagog obecnie mieszkający w Wielkiej Brytanii.
Naukę gry na fortepianie rozpoczął pod kierunkiem prof. Ireny Mondelskiej, profesora Akademii Muzycznej w Poznaniu.
Jest absolwentem Państwowej Szkoły Muzycznej im. Henryka Wieniawskiego (tzw. "Poznańskiej Szkoły Talentów"), w klasie organów prof. Józefa Serafina, kierownika katedry organów i klawesynu Akademii Muzycznej w Krakowie i profesora Akademii Muzycznej w Warszawie.
Odbył studia muzyczne w Eastman School of Music na Uniwersytecie Rochester w Nowym Jorku, w klasie dyrygentury orkiestrowej, dyrygentury chóralnej, organów, śpiewu solowego, pedagogiki wokalnej i muzyki kościelnej.
Stypendysta Konserwatorium Muzycznego w Birmingham na Uniwersytecie Środkowej Anglii. Studia drugiego stopnia w klasie dyrygentury chóralnej, dyrygentury orkiestrowej, śpiewu i dawnej praktyki wykonawczej.
Przebieg działalności artystycznej Krzysztofa Czerwińskiego przedstawia się następująco:

·          1997-2003 - współpraca z Poznańskim Chórem Katedralnym, gdzie przeszedł przez wszystkie szczeble działalności; początkowo pełnił funkcję akompaniatora, później asystenta dyrektora chóru, w końcu podjął pracę pedagoga odpowiedzialnego za kształcenie solistów i dyrygenta "Zespołu Kameralnego Poznańskiego Chóru Katedralnego"

·          Od 2004 - asystent dyrektora muzycznego katedralnej szkoły chóralnej i asystent dyrygenta profesjonalnego chłopięco-męskiego chóru katedralnego (Lichfield Cathedral Choir) w Wielkiej Brytanii

·          Od 2004 - dyrygent chóru kameralnego Konserwatorium w Birmingham

Odbył szereg zagranicznych podróży artystycznych (koncertował m.in. w Austrii, Francji, Holandii, Niemczech, Rosji, Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii).
Jego repertuar obejmuje utwory od średniowiecza do współczesności.
Krzysztof Czerwiński jest laureatem szeregu nagród:

·          1998 r. - Stypendium Muzyczne Ministra Kultury i Sztuki

·          2000 r. - Stypendium Artystyczne Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

·          2002 r. - Główna Nagroda na konkursie organizowanym przez Amerykański Związek Organistów w Connecticut, USA

·          2003 r. - Stypendium Eastman School of Music, Uniwersytet Rochester, Nowy Jork, USA

·          2004 r. - I miejsce na Konkursie Organowym Amerykańskiego Związku Organistów w Buffalo, Nowy Jork, USA

·          2004 r. - Nagroda uniwersytecka dla najlepiej rokującego studenta, Eastman School of Music, Uniwersytet Rochester, Nowy Jork, USA

·          2004 r. - I miejsce na Konkursie Organowym Uniwersytetu West Chester, Philadelphia, USA

·          2004 r. - Stypendium Konserwatorium w Birmingham, Uniwersytet Środkowej Anglii

Krzysztof Czerwiński zajmuje się także pedagogiką muzyczną. Od 2004 roku jest nauczycielem śpiewu, emisji głosu, kształcenia słuchu i teorii muzyki w katedralnej szkole chóralnej (Lichfield Cathedral School) w Anglii, gdzie również pełni funkcję asystenta dyrektora muzycznego szkoły.
Więcej informacji na stronie internetowej
www.czerwinski.art.pl

 

Mikołaj Zgółka
Koncertmistrz. Urodził się w 1979 roku w Poznaniu. Ukończył z wyróżnieniem Akademię Muzyczną im I.J. Paderewskiego w 2003 roku, w klasie prof. Wojciecha Malińskiego. W latach 2000-2001 studiował w Hochschule fuer Musik und Theater w Bern/Biel (Szwajcaria) u prof. Christine Ragaz, oraz prywatnie skrzypce barokowe u Ulrike Fromm-Pfeiffer w Stuttgarcie. Brał udział w kursach mistrzowskich m.in. u prof. Wandy Wiłkomirskiej, Igora Ozima, Krzysztofa Węgrzyna, Ivana Strauss'a oraz skrzypiec barokowych u Rachel Podger i Johna Holloway`a. Zdobywał laury na wielu konkursach uzyskując m.in. w 1999 roku I nagrodę na Międzynarodowym Konkursie Zespołów Kameralnych w Kłodzku, II nagrodę na Ogólnopolskim Konkursie Bachowskim w Zielonej Górze, III nagrodę na Wielkopolskim Konkursie Wykonawczym 1993, IV nagrodę na tym samym konkursie w roku 1992, oraz wyróżnienie na konkursie w Elblągu w roku 1997.
Jest prymariuszem kwartetu smyczkowego Musicarius, koncertmistrzem orkiestry Accademia dell`Arcadia, Polskiej Orkiestry Barokowej, był koncertmistrzem-dyrygentem zespołu L`Estro Armonici di Bienne w Szwajcarii. W 1999 roku odbył rocznicowe tournee Polskiej Orkiestry Festiwalowej założonej przez Krystiana Zimermana. Współpracuje z zespołami muzyki dawnej tj. Harmonologia, Orkiestra I Rzeczpospolitej, Collegium Viridimontanum, Collegium Musicum Stuttgart (Niemcy), Allegria Musicale (Szwajcaria). Zainteresowania i działalność obejmują zarówno muzykę dawną jak i nowatorskie inicjatywy łączące akustyczne brzmienie instrumentu, sprzężone z najnowszymi osiągnięciami techniki i elektroniki. Współpracuje z twórcami awangardowymi, a także z teatrami alternatywnymi. Koncertował w kraju oraz zagranicą jako solista i członek rozmaitych zespołów kameralnych. Prowadzi klasę skrzypiec w Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej II stopnia przy ulicy Solnej. Gra na instrumencie zbudowanym przez Joannę Plęs w 1999 roku oraz skrzypcach barokowych autorstwa Aegidiusa Kloz`a z 1793 roku.


(Noty biograficzne opracowano na podstawie materiałów nadesłanych przez artystów)
 

   
       
 

Ogólnopolski Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej
 Komorniki 2006
 Gminny Ośrodek Kultury
 62-052 Komorniki, ul. Stawna 7/11
tel  061  8 107 449 gokkomorniki@wp.pl , www.komorniki.pl