Urząd Gminy
    Komorniki

  Gminny Ośrodek
    Kultury

 Patronat
   
Medialny

 Sponsorzy
 


  Koncerty

 

Opis instrumentów
i dyspozycje głosów


Edycja tekstów
Krzysztof Czerwiński

Kościół p.w. św. Andrzeja Apostoła w
Komornikach
Kościół p.w. św. Floriana w Wirach
 

   
 

Organy Kościoła p.w. św. Andrzeja Apostoła w Komornikach

            

Opis instrumentu:
Organy wybudowała w roku 1912 niemiecka firma Foelkner z Bydgoszczy na zlecenie ówczesnego proboszcza komornickiego, ks. kan. Stanisława Gładysza. Był to instrument szesnastogłosowy o trakturze mechanicznej, typowy dla instrumentów produkowanych przez firmę Foelkner. Ostatniej gruntownej naprawy dokonała w 2005 r. Firma Organmistrzowska Marka Cepki z Popowa, za bezpośrednim staraniem ks. kan. Jerzego Kaźmierczyka. Po naprawie instrument charakteryzuje traktura elektro-pneumatyczna z nowym stołem gry (stary stół gry wbudowano i zabezpieczono w szafie organowej). Dodatkowo odnowiono szafę organową, piszczałki drewniane i metalowe oraz wiatrownice. Dodano cztery nowe głosy w Manuale II: Nazard 2 2/3', Flet leśny 2', Tercja 1 3/5' i Dzwony 8', oraz 1 głos językowy – Fagot 16' w klawiaturze nożnej. Po odbiorze organów przez Zespół Archidiecezjalny ds. organów w dniu 29 grudnia 2005 r. orzeczono, że organy spełniają wszelkie wymogi liturgiczne oraz nadają się do gry koncertowej. Po odrestaurowaniu organów, w komornickim kościele organizowane są koncerty oraz Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej.
 


 

 

Organy Kościoła p.w. św. Floriana
w Wirach

                      

Opis instrumentu:
Organy zbudowała 100 lat temu firma Knauff i Syn z Bleicherode. Był to instrument 16 głosowy o trakturze pneumatycznej. Pod względem brzmienia zatwierdził je z ramienia kurii ks. prof. Józef Surzyński, a pod względem artystycznym, projektant kościoła, radca Łukomski z Frankfurtu nad Odrą. Dwadzieścia lat temu organy były remontowane przez firmę Jarosław Kałużyński z Wronek. Mimo konserwacji elementy drewniane zostały „zjedzone” przez kołatka. Doraźne naprawy nie były w stanie zapobiec zniszczeniu instrumentu. Parafia podjęła się wielkiego przedsięwzięcia – przebudowy organów. To zadanie wykonała firma organmistrzowska Jan Drozdowicz z Poznania. Prace rozpoczęto w 2002 r. Położono nową podłogę na chórze, zamontowano nową, metalową konstrukcję instrumentu, odnowiono prospekt oraz uzupełniono jego brakujące elementy. Piszczałki ustawiono na nowych wiatrownicach. W organach zainstalowano nową turbinę powietrzną. Firma zbudowała nowy, elektryczny stół gry. Obecnie organy mają elektro-pneumatyczną trakturę, a dla lepszej możliwości gry koncertowej dodano dwa głosy języczkowe. W organach znajduje się 17 głosów złożonych z 1004 piszczałek, z czego ¼ jest nowych. W dniu 8.11.2004 r. komisja rzeczoznawców Kurii Metropolitalnej dokonała odbioru technicznego instrumentu, a 21 listopada 2004 roku ks. biskup Grzegorz Balcerek, sufragan archidiecezji poznańskiej, poświęcił odnowiony instrument. Po przebudowie instrument może służyć nie tylko do celów liturgicznych, ale i do gry koncertowej.

   

Skrócony opis:
20 głosów, 2 manuały (C-f3), klawiatura nożna (C-d1), 2 wolne kombinacje, 4 stałe kombinacje (Tutti, Pleno, Crescendo, Forte), tremolo, kontuar elektryczny-wolnostojący, traktura gry elektro-pneumatyczna, traktura rejestrów elektro-pneumatyczna, wiatrownice stożkowe, 2 miechy pływakowe, dmuchawa elektryczna.

 

  Skrócony opis:
17 głosów, 2 manuały (C-g3), klawiatura nożna (C-g1), 1 wolna kombinacja, stała kombinacja Tutti, tremolo, kontuar elektryczny-wolnostojący, traktura gry elektro-pneumatyczna, traktura rejestrów elektro-pneumatyczna, wiatrownice stożkowe, cichobieżna turbina powietrzna typu Laukhuff.

Dyspozycja głosów:

Manuał I
1. Bordun 16'
2. Pryncypał 8'
3. Gamba 8'
4. Flet 8'
5. Oktawa 4'
6. Oktawa 2'
7. Mixtura (Kwinta 1 1/3')
8. [rezerwa]
9. I/II
10. Super II/I
11. Super I/I

Manuał II
12. Lieblich Gedackt 8'
13. Geigen Pryncypał 8'
14. Aeolina 8'
15. Flet Amabile 4'
16. Nazard 2 2/3'
17. Flet leśny 2'
18. Tercja 1 3/5'
19. Dzwony 8'
20. Super II/II

21. Tremolo

Klawiatura nożna
22. Violon 16'
23. Subbas 16'
24. Oktawbas 8'
25. Basflet 8'
26. Fagot 16'
27. I/P
28. II/P

Więcej informacji o instrumencie na stronie Polskiego Wirtualnego Centrum Organowego: http://www.organy.art.pl/instrumenty.php?instr_id=709

 

 

Dyspozycja głosów:

Manuał I
1. Prinzipal 8'
2. Gambe 8'
3. Flote 8'
4. Oktave 4'
5. Fugara 4'
6. Quinte 2 2/3'
7. Flote 2'
8. Mixtur 4 fach

Manuał II
1. Gedackt 8'
2. Salicional 8'
3. Flote 4'
4. Oktave 2'
5. Krummhorn 8'

Klawiatura nożna
1. Subbas 16'
2. Oktavbass 8'
3. Choralbass 4'
4. Fagott 16'

Połączenia
I/P, II/P, II/I, Super I
Więcej informacji o instrumencie na stronie Polskiego Wirtualnego Centrum Organowego: http://www.organy.art.pl/instrumenty.php instr_id=828

 

       
 

Ogólnopolski Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej
 Komorniki 2006
 Gminny Ośrodek Kultury
 62-052 Komorniki, ul. Stawna 7/11
tel  061  8 107 449 gokkomorniki@wp.pl , www.komorniki.pl