Urząd Gminy
    Komorniki

  Gminny Ośrodek
    Kultury

 Patronat
   
Medialny

 Sponsorzy

 

Gmina Komorniki 


 

 

   
 

Urząd Gminy Komorniki
ul. Stawna 1  62-052 Komorniki
tel: 061 8107751, 061 8107752
fax: 061 810-79-85
sekretariat@komorniki.pl
www.komorniki.pl

 

 

Wójt Gminy Komorniki
Jan Broda

Szanowni Państwo,

Niezmiernie miło mi zaprosić Państwa do odwiedzenia Gminy Komorniki. Gmina nasza obecnie dużo inwestuje (budowa kanalizacji sanitarnej, dróg gminnych, hali sportowej itp.), a mimo to znajdujemy czas i środki na pogłębianie życia kulturalnego. Aktywność kulturalna naszych mieszkańców w ostatnim okresie systematycznie rośnie. Działa kilka zespołów artystycznych. Od niemal 70 lat w Wirach przy parafii św. Floriana działa chór parafialny Francesko, który odnosi znaczące sukcesy na konkursach chórów amatorskich.
Cieszę się, że w naszej Gminie dzięki wielkiemu zaangażowaniu Proboszczów z Komornik i Wir mamy dwa dobrej klasy instrumenty organowe, które służą naszym mieszkańcom nie tylko dla celów liturgicznych, ale również na licznych koncertach organizowanych przez samych Proboszczów jak również we współpracy z Urzędem i Gminnym Ośrodkiem Kultury. Inicjatywa ta znajduje poparcie również wśród firm działających na naszym terenie, co przekłada się na wsparcie materialne organizacji festiwalu i pojedynczych koncertów. Dziękując wszystkim Artystom za przyjęcie naszego zaproszenia jestem przekonany, że wrażenia z występów w Komornikach czy w Wirach pozostawią niezatarte wspomnienia i chęć powrotu. Wszystkim miłym Gościom życzę wielu artystycznych wzruszeń podczas słuchania utworów znanych mistrzów.

 

Gmina Komorniki
Gmina Komorniki położona w bezpośredniej bliskości Poznania, jednego z największych polskich miast. Liczy 13 801 mieszkańców zajmując powierzchnie 66,55 km2. Gmina zaopatrzona we wszystkie media. Przez gminę przebiega droga krajowa nr 5 Poznań-Wrocław i autostrada A-2 Berlin-Warszawa. Gmina Komorniki tworzy doskonałe warunki gospodarcze sprzyjające lokalizacji wszelkich inwestycji. W Gminie Komorniki intensywnie rozwija się także budownictwo
mieszkaniowe. Znaczne połacie gminy porastają lasy Wielkopolskiego Parku Narodowego, które dzięki wspaniałym walorom krajobrazowo- przyrodniczym oferują dobre warunki do rekreacji i wypoczynku. Czyste powietrze, lasy, szlaki piesze i trasy rowerowe, zabytki kultury materialnej zachęcają do odwiedzin.
 

   
       
 

Ogólnopolski Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej
 Komorniki 2006
 Gminny Ośrodek Kultury
 62-052 Komorniki, ul. Stawna 7/11
tel  061  8 107 449 gokkomorniki@wp.pl , www.komorniki.pl