Urząd Gminy
    Komorniki

  Gminny Ośrodek
    Kultury

 Patronat
   
Medialny

 Sponsorzy
 


 Opis
     instrumentów

 

 

Poznański Chór Katedralny
Dyrygent : Ksiądz Prałat Szymon Daszkiewicz
Organy : Krzysztof Leśniewicz


Sobota, 3 czerwca, godz. 18.45
Kościół p.w. św. Andrzeja Apostoła w Komornikach
Koncert inauguracyjny
Prowadzenie Alicja Siatka

(wstęp wolny)

   
 

    Program :
   1) Anonim - O Matko miłościwa
   2) Anonim - Bądź wiesioła
   3) Anonim - Alta Trinita beata
   4) Jacquet de Berchem (c.1530-c.1580) -
       O Jesu Christe
   5) Tomas Luis de Victoria (1548-1611) -
       Caligaverunt oculi mei
   6) Jouzas Naujalis (1869-1934) -
       In monte Olivetti
   7) Tomas Luis de Victoria (1548-1611) -
       Ave Maria
 
 8) Mikołaj Zieleński (c.1550-c.1616) -
       O gloriosa Domina
 
 9) Michael Praetorius (1571-1621) -
       Surrexit Christus Dominum
 10) Mikołaj Zieleński (c.1550-c.1616) -
       Haec Dies
 
11) Jan Sebastian Bach (1685-1750) -
       „Wir glauben all an einen Gott“,
      
BWV 680 (organy solo)
 12) Jan Sebastian Bach -
       Praeludium und Fuge d-moll,
       BWV 539 (organy solo)
 13)
Jan Sebastian Bach -
       Jesu Bleibet Meine Freunde  
       (Herz und Mund)
 14) Wolfgang Amadeus Mozart (1756-
       1791) Laudate Dominum (Vesperae
       solennes
)
 15) Wolfgang Amadeus Mozart (1756-
       1791) Agnus Dei (Kronungs Messe)
 16) César Franck (1822-1890) -
       Panis Angelicus  (Feierlichen Messe)
 
17) Anton Bruckner (1824-1896) - Locus iste
 18) Camille Saint-Saens (1835-1921) -
       Tolite Hostias
 19) Camille Saint-Saens (1835-1921) -
       Ave Verum
 20)
Eugene Gigout (1844-1925) -
       Toccata h-moll  (organy solo)
 21) Lorenzo Perosi (1872-1956) -
       O sacrum convivium
 
22) Charles Gounod (1818-1893) -
       Laudate Dominum

 

 

 

 

 

Poznański Chór Katedralny
Muzyka wielogłosowa w Katedrze Poznańskiej wykonywana była już w XV w., przez chłopców ze szkoły katedralnej oraz kler katedralny. Największy rozkwit osiągnęła muzyka polifoniczna w wieku XVI, co wiąże się z powstaniem słynnej Akademii Lubrańskiego. Do tamtych tradycji nawiązał w roku 1881 ks. Józef Surzyński, zakładając w katedrze chór chłopięco – męski. Znakomity rozwój Poznańskiego Chóru Katedralnego przypada na czas, kiedy jego kierownikiem od 1 września 1914 roku został ks. Wacław Gieburowski. Chór Księdza Gieburowskiego zasłynął w całej Polsce, a także szeroko poza jej granicami. Wtedy też prasa europejska zaczęła nazywać ten zespół Poznańskimi Słowikami. Wybuch II Wojny Światowej przerwał działalność Chóru. Ks. Gieburowski zmarł na wygnaniu 1943 roku.
W roku 1960 z inicjatywy ks. Zdzisława Bernata wskrzeszono zespół katedralny. Najpierw był to chór mieszany, następnie powrócono do najstarszej tradycji, tj. chóru chłopięco – męskiego.
Poznański Chór Katedralny jest przede wszystkim zespołem liturgicznym: śpiewa w czasie głównych nabożeństw katedralnych. Propaguje także najwybitniejsze dzieła polskiej i światowej literatury chóralnej podczas licznych koncertów. W okresie swojej powojennej działalności występował w kilkuset miejscach w całej Polsce, brał udział w licznych najbardziej doniosłych uroczystościach, w ramach festiwali muzycznych na wielu estradach, muzykę Chóru utrwalono na kilku płytach. W czasie podróży zagranicznych, wystąpił w kilkunastu państwach zachodniej Europy.
W roku 1991 rolę dyrygenta i kierownika artystycznego przejął

ks. Szymon Daszkiewicz.

Pod jego kierunkiem Poznański Chór Katedralny odbył kilkanaście kolejnych tourne‚ odwiedzając większość krajów europejskich; udał się także na wschód kontynentu; uczestniczył w wielu międzynarodowych festiwalach i kongresach.
W tym czasie wydał płyty CD, zrealizował kilka programów telewizyjnych i radiowych. Ma w swoim dorobku premiery światowe współczesnych kompozycji: „Mass of the Angels” Charlsa Williama Heimermanna i „Requiem a Roma” Glorii Bruni, które miały miejsce w Rzymie w roku 2000, „Symfonii Ogrodów” Zbigniewa Łowżyła, a w roku 2005 „Messe zu Ehren des Heiligen Vaters Past Johannes Paul II” Gerarda Spitznera. Współpracował ze znakomitymi solistami i orkiestrami symfonicznymi z Polski i zagranicy. We wrześniu 2001 roku Fderacja Chórów Unii Europejskiej, uznając wszechstronność Chóru i zdolność do harmonijnego łączenia tradycji ze współczesnością i przyszłością, przyznała Poznańskiemu Chórowi Katedralnemu dwa zaszczytne i znaczące tytuły: „Chóru Historycznego” i „Chóru Unii Europejskiej”.

Krzysztof Leśniewicz
jest absolwentem Akademii Muzycznej w Poznaniu. Dyplom w klasie oboju prof. Mieczysława Koczorowskiego oraz w klasie organów prof. Romualda Sroczyńskiego.
Aktualnie pracuje jako artysta muzyk w Orkiestrze Teatru Wielkiego W Poznaniu im. St. Moniuszki: organy, klawesyn, celesta, fortepian.
Jest wykładowcą gry organowej i liturgicznej w Arcybiskupim Studium Muzyki Sakralnej w Poznaniu. Pełni funkcję organisty w kościele p.w. św. Jana Vianneya na poznańskim Sołaczu.
Występuje jako solista i akompaniator - kameralista. Współpracuje z Poznańskim Chórem Katedralnym, biorąc udział w uroczystych liturgiach oraz koncertach i nagraniach.
Współpracował także z Poznańskim Chórem Chłopięcym „Polskie Słowiki”
Występuje w kraju i za granicą.


(Noty biograficzne opracowano na podstawie materiałów nadesłanych przez artystów)
 

   
       
 

Ogólnopolski Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej
 Komorniki 2006
 Gminny Ośrodek Kultury
 62-052 Komorniki, ul. Stawna 7/11
tel  061  8 107 449 gokkomorniki@wp.pl , www.komorniki.pl